Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapiassa arvioidaan ja tuetaan lapsen motorista kehitystä. Pienten vauvojen ollessa kyseessä fysioterapiassa ohjataan vanhempia  käsittelemään lastaan niin, että sillä voidaan tukea lapsen motorista kehitystä. Isompien lasten kohdalla terapiaa toteutetaan erilaisten leikkien avulla. Fysioterapian tavoitteena voi olla esim. harjoitella uusien liikunnallisten taitojen oppimista, hoitaa tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja tai ennaltaehkäistä vaivojen syntymistä parantamalla lapsen ryhtiä ja kehonhallintaa.

Lasten fysioterapiaa voivat tarvita CP- ja kehitysvammaiset lapset sekä lapset, joilla on jonkinasteinen kehitysviive. Myös autistiset lapset voivat hyötyä fysioterapiasta.

Lasten fysioterapiaan kuuluu myös lapsen kanssa toimivien henkilöiden ohjaus sekä yhteistyö kodin, päiväkodin, koulun ja tarvittaessa myös muiden terapeuttien kanssa.