NEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA

Neurologisen fysioterapian piiriin kuuluu mm. MS-tauti, Parkinsonin tauti, lihassairaudet, aivohalvaus, aivokontuusio, selkäydinvammat sekä CP-vammat. Neurologinen fysioterapia on kokonaisvaltaista harjoittelua, jossa tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen.